top of page

נגיעה בנוף עוסקת במגוון רחב של פרויקטים ציבוריים. החל מתכנון פארקים, גני כיס, טיילות, אתרי טבע ועד הקמה של פרוייקטים בכל סדרי הגודל והסוגים, כמו כן, העתקת עצים עתיקים ואחזקת הגנים לאחר ההקמה.
הניסיון הרב בהקמת פרוייקטים שיפר את יכולות התכנון שלנו באופן משמעותי והראייה הרחבה המגיעה מהתכנון עוזרת רבות בבניית פרוייקטים בצורה איכותית, מקצועית המבטיחה
תפקוד מערכות הפארק והתפתחות נכונה של הצמחייה לאורך שנים.
שילוב היכולות שלנו בתכנון וגם הקמה הפך אותנו למובילים בתחום הנוף הארץ ואת הידע הנצבר אנו שואפים לממש גם בתכנון והקמת הפרויקטים וגם לדורות הבאים של הנדסאי הנוף אותם נתי מלמד בהיותו מרצה במכללת רופין במגמה לאדריכלות נוף.
שירות הייעוץ הנופי כולל גם הדמיות ממוחשבות של הפרויקטים, הן לצורך הסבר, תיאום ציפיות, מתן הרגשה של הפארק והן לצורך שיווק הפרוייקט לתורמים פוטנציאלים לצורך השגת תקציבים להקמת הפרוייקט, כחלק מתיק תורם.

מפעל נשר

מוצגים כאן מספר פרוייקטים אשר הוקמו אחד לאחר השני, העבודה החלה בגינון פנימי בתוך המפעל, לאחר מכן הוקם הגינון בכניסה ובהמשך "פארק נשר הירוקה" בשטח כולל של כ-12 דונם, מרכז המבקרים של המפעל ועוד.
בתכנון והקמת הפרוייקטים הושם דגש על חומרים וצמחייה מקומיים, פשטות במראה תוך מתן מענה והתחשבות בגורמים רבים כגון מבקרים, רכבי עבודה גדולים, תחזוקה מינימלית וחסכון במים.

היכל התרבות, אשדוד

פרויקט ייחודי אשר בנוי כולו מעל חניון רכב. אחד הפרויקטים הגדולים בארץ מסוגו. כל האדמה הוכנסה אופן ידני - כ-70 משאיות מצע גנני...
העצים הבוגרים נשתלו ע"י מנוף מיוחד בגודלו ומערכת ההשקיה ייחודית לפרויקט.

מבחר פרויקטים ציבורים

מבחר פרוייקטים שונים - רחובות, גנים ופרויקטים נוספים.

הדמיות ממוחשבות

הכנת הדמיות לצורך המחשת התכנון וסיוע בגיוס תקציבים להקמת פרויקטים 

bottom of page