top of page

תכנון השקיה- פארק התחנה ת"א

מפת ישראל

פארק התחנה, תל אביב, מתחם בילוי בין שכונת נווה צדק ליפו העתיקה מחדש את פניו ומתרחב. תכנון השקיה בסטנדרטים הגבוהים ביותר של עיריית תל אביב ואנחנו גם כאן - משווים ומעלים כאשר גם בפרויקט זה מתוכננת השקיה דיפרנציאלית  השואפת להשקות כל צמח בגן באופן האופטימלי וזאת מבלי להפוך את מערכת ההשקיה למורכבת בשלבי ההקמה והתחזוקה.

אדריכלות נוף - נחלת הכלל

פרויקט הבא

פרויקט קודם

bottom of page