top of page

תכנון השקיה - בית ספר, ראשון לציון

ביה"ס בראשון לציון

תכנון השקיה עבור חידוש והגדלת בית ספר ותיק בראשון לציון.
תכנון ההשקיה שלנו כולל השקיה דיפרנציאלית מדויקת לכל עץ וקבוצת צמחים בהתאם לשיטה שאנחנו פיתחנו. 

אדריכלות נוף - מוריה אדריכלים

פרויקט הבא

פרויקט קודם

bottom of page