top of page

"מועדון "צופים

מפת ישראל

התכנון הנופי עבור מועדון נוער של ה'צופים' בנתיבות לקח אותנו בחזרה לחוויות הילדות ודרכן ראינו את הפעילויות בחצר, את מסדר הדגל, את העניין בטבע, הלמידה וההתמודדות איתו, מה שהוביל אותנו להציב פסל שעון שמש בכניסה לחצר. התכנון מאפשר מקסימום פעילויות מקבילות או משותפות בגן תוך שימוש בחומרים וטכניקות בנייה שניתן לפגוש פעמים רבות במחנות הקיץ של הצופים.

פרויקט הבא

פרויקט קודם

bottom of page