top of page

תכנון השקיה- מהיר לעיר ת"א-גבעתיים

מפת ישראל

תכנון השקיה בציר התחבורה החדש הנבנה בין גבעתיים לתל אביב, לאורכו יישתלו עצים עם בתי גידול מורכבים לעידוד צימוח איכותי וארוך טווח

תכנון ההשקיה שלנו כולל השקיה דיפרנציאלית מדויקת לכל עץ וקבוצת צמחים בהתאם לשיטה שאנחנו פיתחנו. 

אדריכלות נוף - מוריה אדריכלים

פרויקט הבא

פרויקט קודם

bottom of page