top of page

מבנה ציבור טיפת חלב

מפת ישראל

מבנה טיפת חלב. המבקרים הטיפוסיים בטיפת חלב הן אימהות עם ילדים קטנטנים. יצרנו עבורן פינת המתנה בצורת גן משחקים. מצאנו לכך רווח כפול כאשר מיקמנו את גן המשחקים בין המבנה לרחוב וכך גם הרחוב הרוויח גן משחקים בונוס שנבנה כגן המשוייך לטיפת חלב אך ישמש גם את הילדים הגרים והעוברים בסמוך. כולם מרוויחים מכל הכיוונים...

פרויקט הבא

פרויקט קודם

bottom of page