top of page

זרעים מציון

אפשר לומר, מבלי להגזים, שמשתלת "זרעים מציון" היא אחד מהנכסים החשובים ביותר למדינת ישראל משתלה ייחודית זו משמרת צמחי בר מקומיים שהתפתחו וצמחו כאן מאז ומעולם ועתה עם תהליך הפיתוח המואץ השוטף אותנו גדל האיום להעלים צמחים אלו מהנוף הישראליתהליך השימור כולל איסוף מסודר ומתועד של זרעים, פקעות, בצלים פרחים וחלקי צמחים מכל הארץ. במשתלה מרבים את הצמחים ויוצרים מאגר ענק של צמחים המבטיח את המשך קיומם בנוף הישראלי. כמובן שחלק בלתי נפרד מעבודת המשתלה הוא שיתוף הפעולה של הרשויות ומתכנני הצמחייה המשלבים את הצמחים הללו בשתילות ובזריעות המבוצעות ברחבי הארץ ובכך מבטיחים את שימור הצמחייה המקורית לא רק בבנק של "זרעים מציון" אלא גם באדמת ארץ ישראלהביקור במשתלה עוסק אמנם בצמחים אך מרגש מאוד בעצם החיבור בין שימור והחייאת הצמחים המקומיים לבין שגשוגה של הארץ. ארץ זבת חלב ודבש

תמונה שראוים באה שקית לדוגמא מבית זרעים מציון- שקית עם קוד לסריקה(לדוגמא בלבד)
bottom of page