top of page

מתחם הבוסתן

מפת ישראל

פרויקט "תכנון ביצוע" עם "זיו אדריכלים". תחרות בה זכינו בהצעה לטיפול במשטח בטון גדול ו... משעמם אם לומר את האמת... 
המשימה הייתה להפוך את המקום "בן לילה" למזמין, חדשני, שופע צמחיה ומתאים לקיום אירועים. עבודה מאוד אינטנסיבית ומורכבת ואז... ישראל ניצחה באירווזיון והודיעו לנו שהלו"ז התקצר. היה מאתגר!

עבודת מסגרות אומן - שלמה דורה.

קונסטרוקטור - מואב מעידי.

פרויקט הבא

פרויקט קודם

bottom of page